Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Αυτή τη σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σάς ενημερώνει τους όρους χρήσης που μπορείτε να κάνετε χρήση του μας ιστοσελίδα www.r8lst.com (το site μας), είτε ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, προτού να αρχίσετε, να χρησιμοποιήσετε το site. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τις τηρήσετε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες σχετικά με εμάς

www.r8lst.com είμαστε εδώ: hello@r8lst.com

Πρόσβαση στο site μας

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσουμε μια παρεχόμενη υπηρεσία που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση (βλέπε παρακάτω). Δεν θα ευθύνεται, εάν για οποιοδήποτε λόγο ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να περιορίζουμε την πρόσβαση σε κάποια μέρη του site μας, ή ολόκληρη την τοποθεσία μας, στους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε εμας.

Εάν επιλέξετε ή σας παρέχονται, με ένα κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του πληροφορίες ως μέρος της μας διαδικασίες ασφαλείας, θα πρέπει να θεωρήσουν οι πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές, και σας δεν πρέπει να το αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε κάθε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, εάν επιλεγεί από εσάς ή που διατίθενται από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας έχετε αποτύχει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε το site μας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της πολιτικής αποδεκτής χρήσης (βλ. παρακάτω).

Είστε υπεύθυνοι για τη καθιστώντας όλα τα μέτρα απαραίτητα για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.  Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσης internet γνωρίζουν αυτούς τους όρους, και ότι συμμορφώνονται με τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο site μας, και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό.  Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο.  Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, και να κατεβάσετε αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα/ες από την ιστοσελίδα μας για την αναφορά σας προσωπική και σας μπορεί να επιστήσω την προσοχή των άλλων στον οργανισμό σας υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή ψηφιακά αντίγραφα του κάθε υλικά που έχουν εκτυπωθεί ή να κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ήχου ακολουθίες ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Μας κατάστασης (και του κάθε προσδιορισμένο συνεισφέροντες) δεδομένου ότι οι συντάκτες του υλικού στην ιστοσελίδα μας, πάντα πρέπει να αναγνωριστεί.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος των υλικών στην ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχει λάβει άδεια να το πράξει από μας ή των χορηγών.

Εάν εκτυπώσετε, να ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του site μας παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το site μας θα σταματήσουν αμέσως και πρέπει, σε επιλογή μας, επιστροφή ή καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα από τα υλικά που έχετε κάνει.

Εξάρτηση από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκε

Σχολιασμός και άλλα υλικά που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας δεν προορίζονται να ανέλθει σε συμβουλές που πρέπει να τοποθετηθεί η εξάρτηση.  Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και την ευθύνη που προκύπτουν από πίστη σε τέτοιου είδους υλικό από κάθε επισκέπτη στο site μας, ή από οποιονδήποτε ενδέχεται να ενημερώνονται οποιων από το περιεχόμενά.

Αλλαγές του ιστοτόπου μας τακτικά

Σκοπεύουμε να ενημερώσετε την ιστοσελίδα μας τακτικά, και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, εμείς μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στο site μας, ή να κλείσει κατά τρόπο αόριστο. Οποιουδήποτε υλικού στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή, και είμαστε καμία υποχρέωση να ενημερώσετε το εν λόγω υλικό.

Ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, συνθήκες ή εγγύηση ως προς την ακρίβειά τους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη της ομάδας μας, των εταιρειών και των τρίτων που συνδέονται με εμάς ρητά αποκλείει:

 1. Όλοι οι όροι, εγγυήσεις και άλλους όρους που διαφορετικά μπορεί να συνεπάγεται η καταστατικό, εθιμικό δίκαιο ή το δίκαιο της ισότητας.
 2. Καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με την ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, ή τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ του site μας, οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό και η οποιαδήποτε υλικά δημοσιεύτηκε σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό κάθε ευθύνη για:
 3. απώλεια του εισοδήματος ή των εσόδων?
 4. απώλεια δραστηριότητας·
 5. απώλεια κερδών ή συμβάσεις·
 6. απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων,
 7. απώλεια δεδομένων.
 8. απώλεια υπεραξίας,
 9. σπατάλη διαχείριση ή γραφείο χρόνου· και
 10. για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, που ωστόσο προκύπτουν και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), την παραβίαση της σύμβασης ή σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και αν είναι προβλέψιμες, υπό τον όρο ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόληψη αφορά απαιτήσειςγια θάνατο ή σας απτά υλικές ζημίες ή τυχόν άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική απώλεια που δεν αποκλείονται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που καθορίζονται ανωτέρω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση σχετικά με ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε καμία άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλείεται ή περιορίζεται υπό εφαρμοστέο δίκαιο.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασίας και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα είναι ακριβής.

Υποβάλεις στο site μας

Κάθε φορά που κάνετε χρήση του ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που επιτρέπει σε σας για να εμφανίσετε το υλικό στο site μας, ή να κάνει επαφή με άλλους χρήστες του site μας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με το περιεχόμενο πρότυπα που προβλέπονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε παρόμοια συνεισφορά πληροί τις προδιαγραφές, και σας να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω εγγύησης.

Οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζετε στην ιστοσελίδα μας θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική, και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, να αντιγράψετε, να διανέμουν και να αποκαλύψει σε τρίτους οποιουδήποτε τέτοιου υλικού για οποιοδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό που αναρτάται ή αναφορτώνεται από εσάς στην ιστοσελίδα μας αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή του δικαιώµατός τους στην ιδιωτικότητα.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, ή ευθύνεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό ή απόσπαση κάνετε στην ιστοσελίδα μας, αν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Ιοί, πειρατεία και άλλα αδικήματα

Πρέπει να έχετε να κατάχρηση δεν ιστοσελίδα μας με την εν γνώσει εισαγωγή ιών, trojans, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλου υλικού το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβή. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο site μας, ο διακομιστής στον οποίο αποθηκεύεται η ιστοσελίδα μας ή κάθε διακομιστή, υπολογιστή ή τη βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Δεν θα πρέπει να επιτεθούμε ιστοσελίδα μας μέσω μιας επίθεσης άρνηση--υπηρεσιών ή κατανεμημένης άρνησης-της επίθεσης υπηρεσιών.

Από την παραβίαση αυτής της διάταξης, σας θα τελέσουν αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο του υπολογιστή κατάχρηση νόμου 1990. Να αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση τα αντίστοιχες διωκτικές αρχές και θα συνεργαζόμαστε με τις εν λόγω αρχές από την αποκάλυψη της ταυτότητάς σας για να τους. Σε περίπτωση μια τέτοια παραβίαση, δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το site μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μια διανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό πληροφορικής, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένων ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω σας χρήση της ιστοσελίδας μας ή να σας από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτό, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέονται με αυτήν.

Σύνδεση με μας τοποθεσία

Σας μπορεί να συνδεθεί στην αρχική σελίδα μας, που μπορείτε να κάνετε έτσι με έναν τρόπο που είναι δίκαιη και νόμιμο και δεν μας φήμη ή να επωφεληθούν από αυτό, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνουν οποιαδήποτε μορφή του συνεταιρίζεσθαι, την έγκριση ή την επικύρωση εκ μέρους μας, εκεί όπου δεν υπάρχει.

Ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να διαμορφωθούν σε οποιαδήποτε άλλα site. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσει την σύνδεση άδεια χωρίς προειδοποίηση. Την ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιείτε σύνδεση πρέπει να τηρούνται από όλες τις απόψεις τα περιεχομένου πρότυπα που προβλέπονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Εάν επιθυμείτε να κάνει οποιαδήποτε χρήση του υλικού στην ιστοσελίδα μας διαφορετικό από εκείνο που αναφέρονται ανωτέρω, παρακαλούμε διεύθυνση το αίτημά σας στην φόρμα επικοινωνίας.

Συνδέσεις από την ιστοσελίδα μας

Όπου η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για δική σας ενημέρωση.  Έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω από το περιεχόμενο των εν λόγω τόπων ή πόρων, και δεχόμαστε καμία ευθύνη για τους ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μπορείτε μπορεί να σύνδεσμο από την σελίδα του προφίλ σας σε μια άλλη ιστοσελίδα, που μπορείτε να κάνετε έτσι με έναν τρόπο που είναι δίκαιη και νόμιμο και δεν μας φήμη ή να επωφεληθούν από αυτό, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνουν οποιαδήποτε μορφή του συνεταιρίζεσθαι, την έγκριση ή την επικύρωση εκ μέρους μας, εκεί όπου δεν υπάρχει. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσει την σύνδεση άδεια χωρίς προειδοποίηση. Η ιστοσελίδα στην οποία συνδέεστε πρέπει να πληρούν όλες τις απόψεις τα περιεχομένου πρότυπα που προβλέπονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν [μη]-αποκλειστική αρμοδιότητα επί οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από, ή σχετίζονται με, μια επίσκεψη στο site μας [αν και διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγει εναντίον σας για παράβαση των όρων αυτών στη χώρα κατοικίας σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα].

Τους παρόντες όρους χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους ή τους αντικείμενο ή σχηματισμός (συμπεριλαμβανομένων μην συμβατικών διαφωνιών ή αξιώσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Παραλλαγές

Εμείς μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή με την τροποποίηση αυτή τη σελίδα. Είστε αναμένεται να ελέγξετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβει υπόψη οποιεσδήποτε αλλαγές που κάναμε, όπως αυτοί είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθεί όπος διατάξεις ή προκηρύξεις δημοσιεύονται αλλού στην ιστοσελίδα μας.

Ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης ορίζει τις προϋποθέσεις ανάμεσα σε εσάς και εμάς υπό τις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μας ιστοσελίδα www.r8lst.com (η ιστοσελίδα μας). Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες του, και οι επισκέπτες, ιστοσελίδα μας.

Σας χρήση της ιστοσελίδας μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε, και συμφωνείτε να τηρήσουμε όλες τις πολιτικές σε αυτήν την πολιτική αποδεκτής χρήσης, που supplementour όρους της ιστοσελίδας Χρησιμοποιήστε (παραπάνω).

www.r8lst.com είναι ένα site που λειτουργεί από Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας:

 1. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.
 2. Με οποιοδήποτε τρόπο που είναι παράνομη ή δόλια, ή έχει οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια σκοπό ή αποτέλεσμα.
 3. Για τους σκοπούς της βλάπτουν ή επιχειρούν να βλάψετε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Για να στείλετε, εν γνώσει λαμβάνει, να φορτώσει, κατεβάσετε, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας περιεχομένου.
 5. Για τη μετάδοση, ή προμηθεύονται την αποστολή του, οποιαδήποτε αυθαίρετη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παράκλησης παρόμοια (spam).
 6. Να διαβιβάζουν δεδομένα εν γνώσει, να στείλετε ή να ανεβάσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, βόμβες, πλήκτρων υλοτόμοι, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιες γραμμές κώδικα, σχεδιαστεί για να επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του υπολογιστή λογισμικό ή υλικό.

Μπορείτε επίσης να συμφωνήσουν:

 1. Δεν για να αναπαραγάγει, να αναπαραγάγετε, να ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ή να επαναπωλήσουν οποιοδήποτε μέρος του site μας, κατά παράβαση των διατάξεων του μας όροι της χρήσης της ιστοσελίδας?
 2. Να μην μετα ψάξτε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιούν για να κάνουν αυτοματοποιημένων ερωτημάτων?
 3. Δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση χωρίς αρχή, να παρεμβαίνει, να βλάψει ή να διαταράξει?
 1. οποιοδήποτε μέρος του site μας?
 2. κάθε εξοπλισμός ή δικτύου, στον οποίο είναι αποθηκευμένο το site μας?
 3. οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παροχή από την ιστοσελίδα μας? ή
 4. κάθε εξοπλισμός ή το δίκτυο ή το λογισμικό που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα περιεχομένου πρότυπα που ισχύουν σε κάθε υλικό το οποίο συνεισφέρετε στο site μας (εισφορές), καθώς και σε υπηρεσίες που να σχετίζονται με αυτό.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με το πνεύμα της τα ακόλουθα πρότυπα, καθώς και το γράμμα. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε κάθε μέρος του κάθε συνεισφορά, καθώς και ως προς το σύνολο.

Συνεισφορές πρέπει να:

 1. Είναι ακριβή (όπου δηλώνουν γεγονότα).
 2. Πραγματικά θα πραγματοποιηθεί (όπου δηλώνουν απόψεις).
 3. Συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία καταχωρούνται.

Συνεισφορές δεν πρέπει:

 1. Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό οποιουδήποτε προσώπου.
 2. Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που είναι άσεμνο, προσβλητικό, μισητός ή φλεγμονώδη.
 3. Προώθηση σκληρό σεξουαλικό υλικό.
 4. Προωθούν τη βία.
 5. Προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκεία, εθνικότητα, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικία.
 6. Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βάση δεδομένων δικαίωμα ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 7. Θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους οποιοδήποτε πρόσωπο.
 8. Να γίνει κατά παράβαση της οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης που οφείλονται σε τρίτους, όπως µιας συµβατικής υποχρέωσης ή καθήκον της εμπιστοσύνης.
 9. Προώθηση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.
 10. Απειλητικό, κατάχρηση ή εισβάλλουν του άλλου προστασία της ιδιωτικής ζωής, ή να προκαλέσει ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος.
 11. Είναι πιθανό να παρενοχλούν, να ενοχλήσει, να φέρουν σε δύσκολη θέση, να συναγερμού ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 12. Να χρησιμοποιηθεί για να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να παραποιήσει σας ταυτότητα ή τη σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο.
 13. Δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, εάν αυτό δεν συμβαίνει.
 14. Εισαγγελέας, προώθηση ή να βοηθήσει οποιαδήποτε παράνομη πράξη όπως (ενδεικτικά μόνο) πνευματικά δικαιώματα παράβαση ή υπολογιστή κατάχρηση.

Αναστολή και λήξη ισχύος

Θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αν έχει υπάρξει παραβίαση αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης μέσω της χρήσης του site μας.  Όταν παρουσιάστηκε παραβίαση αυτής της πολιτικής, μπορεί να αναλάβουμε τέτοιου είδους δράση όπως θεωρούμε βάσιμους.

Μη τήρησης αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης αποτελεί ουσιαστική παράβαση των όρων χρήσης (παραπάνω) στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, και μπορεί να οδηγήσει σε μας λαμβάνοντας όλα ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Άμεση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το site μας.
 2. Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση της καταχώρησης οποιουδήποτε υλικό που ανεβάζεις στο site μας.
 3. Θέμα της μια προειδοποίηση προς εσάς.
 4. Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για επιστροφή όλων των εξόδων βάσει της αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, λογική διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση.
 5. Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 6. Γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως πιστεύουμε, εύλογα είναι απαραίτητο.

Αποκλείουμε την ευθύνη για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε απάντηση στις παραβιάσεις αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης.  Δεν περιορίζονται οι απαντήσεις που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική, και εμείς μπορεί να λάβει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μας λογικά να κρίνουν κατάλληλα.

Αλλαγές στην πολιτική αποδεκτής χρήσης

Μπορεί να διαμορφώνουμε αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης ανά πάσα στιγμή με την τροποποίηση αυτή τη σελίδα. Είστε αναμένεται να ελέγξετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβει υπόψη τις αλλαγές που κάνουμε, δεδομένου ότι είναι νομικά δεσμευτική για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα πολιτική αποδεκτής χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθεί όπος διατάξεις ή προκηρύξεις δημοσιεύονται αλλού στην ιστοσελίδα μας.
κατάταξη πράγματα
τη σειρά του τα πάντα
λίστες των πραγμάτων
ποσοστό πράγματα
ποσοστό πράγματα