Ειδήσεις

Facebook

-3 Μαρτίου

Έχουμε σελίδα στο Facebook/r8lst

Προ-άλφα

-28 Δεκεμβρίου

Είμαστε live... και το είδος του.

Εντοπισμός, ευγένεια του Bing

-Τρίτη 18 Αυγούστου

Ευχαριστώ να Bing εμείς '' re που είναι διαθέσιμα σε πάνω από 40 γλώσσες.

Τώρα, για twitter

-Τρίτη 17 Ιουνίου

Παρακαλούμε να μας ακολουθήσουν @_r8lst
κατάταξη πράγματα
τη σειρά του τα πάντα
λίστες των πραγμάτων
ποσοστό πράγματα
ποσοστό πράγματα